Údržba komunikácií

Pravdepodobne neexistuje oblasť, v ktorej by mal UNIMOG tak výraznú prevahu ako je zimná údržba ciest a komunikácií. K tomuto účelu je UNIMOG využívaný v mestskom aj mimo mestskom prostredí po celom svete podľa príslušných klimatických podmienok k širokému spektru činností od odpratávania snehu, cez tlakové čistenie komunikácií, čistenie smerových tabúľ a návestí po kosenie bylinnej a drevnej vegetácie popri komunikáciách. Využitie UNIMOGU v cestnom hospodárstve je celoročné – jednoduchou výmenou pracovných nadstavieb je možné behom pár minút upraviť váš podvozok zo špecialistu pre zimnú údržbu na odborníka v oblasti kosenia porastov popri komunikáciách.