Správa vodných tokov

Extrémne prejavy počasia sú dnes bežnejšie a častejšie ako kedykoľvek predtým. Viackrát sme sa stretli so situáciou, kedy extrémne zrážky alebo skoré jarné rýchle oteplenie v jednej časti krajiny mali ničivý dopad aj v ostatnom území krajiny v dôsledku prudkých a nečakaných záplav. Stav vodných tokov je v takomto prípade veľmi dôležitý. Negatívnym faktorom v tomto prípade je často zarastanie brehov tokov náletovými drevinami a bujnou vegetáciou. Obzvlášť problematické sú aj u nás čoraz častejšie invázne rastliny, ktoré u nás nemajú limitujúcu konkurenciu a behom niekoľkých týždňov dokážu pokryť vysokým a hustým porastom obrovské plochy okolia vodných tokov. V kombinácia tejto situácie s náhlym a značným zvýšením vodnej hladiny môže viesť k nedostačujúcemu odtoku vody, čo má často za následok záplavy. Aj tu sa ako efektívne a univerzálne riešenie ponúka UNIMOG. Možnosťou napojenia kosiacich ramien s dosahom viac ako 10 m umožňuje efektívnu a rýchlu údržbu brehov vodných tokov, pričom Vám postačia iba dve osoby obsluhy. Minimalizácia nákladov = maximálny osoh!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.