Komunál

V oblasti komunálnych služieb, najmä u malých obcí ale aj veľkých miest a v súkromnom sektore, je Unimog pri zvyšovaní pracovnej efektivity a snahe znižovania nákladov  univerzálnym pomocníkom. Kombináciou iba jedného podvozku a vymeniteľných nadstavieb rôzneho zamerania zabezpečíte všetky potrebné činnosti v oblasti komunálu a zároveň minimalizujete počet obslužných pracovníkov. Takýmto spôsobom Vám vie Unimog ušetriť značné množstvo financií a času.