SOLID X

Sypač SOLID X je charakterizovaný ako vysoko presný a spoľahlivý sypač overený časom a skúsenosťami. Tento typ sypača je vybavený jedným závitovým šnekom pre podávanie materiálu zabezpečujúcim vysokú presnosť dávkovania a kontinuálny tok materiálu. SOLID X je vhodný pre aplikáciu suchých posypových materiálov ako soľ, kameň, piesok a iné.

Základné parametre

SOLID

X 1.7

SOLID

X 2.0

SOLID

X 2.5

SOLIDX 3.0

SOLIDX 4.5

SOLIDX 5.0

SOLIDX 6.0

SOLIDX 7.0

SOLIDX 8.0

Objem zásobníka [m3]

1.7

2

2.5

3

4.5

5

6

7

8

Šírka posypu [m]

2 ÷ 9 (3 ÷ 12)

Objem nádrží [L]

840

800

1000

1200

1800

2300

2300

2500

2500

Váha [kg]

800

900

1000

1200

1640

1800

1900

2090

2000