MOSOR light

MOSOR –Light je určený pre čistenie komunikácií, chodníkov a parkovísk s nízkou vrstvou snehu. Je konštruovaný na prácu v meste. Jeho „mäkké elastické“ uloženie zabezpečuje tichú prevádzku ideálnu pre prácu na mestských nočných komunikáciách pri maximálnej ochrane čisteného povrchu. 

Základné parametre

Mosor Light 2.4

Mosor Light 2.7

Mosor Light 3.0

Mosor Light 3.2

Váha (kg)

400-600

460-660

540-740

580-780

Celková šírka

2400

2700

3000

3200

Pracovná šírka pri 30°

2080

2340

2600

2770

Výška

800

800

950

950

Počet segmentov

2

2

3

4