ARMS

ARMS – Advanced Road Management System, je univerzálny IT - telekomunikačný systém, ktorý sa skladá z hardvérových komponentov a softvérových riešení pre správu, optimalizáciu a sledovanie práce vašej zimnej, či letnej techniky na cestách (doprava, údržba ciest atď). Systém ponúka komplexné informácie o všetkých parametroch vášho zariadenia, ako aj poveternostných podmienkach a spôsobe práce obsluhy vozidla (šofér) .
ARMS umožňuje:
• kontrola nad výdavkami ( kontrola paliva , pracovných hodín , posypového materiálu , atď. )
• Riadenie a evidencia všetkých spotrebovaných zdrojov a informácie o činnostiach v procese prepravy tovaru , údržby ciest , atď
• okamžité informácie z miesta zásahu vašej techniky
• diaľkové ovládanie vašej techniky – zmena parametrov aplikácie posypu z pohodlia vašej kancelárie
• diaľkové a centralizované riadenie práce
• zníženie spotreby paliva prostredníctvom optimalizácie dopravných trás, množstvo použitého materiálu a optimalizácia pracovnej doby operátora a i.