MFK500T

Čelne montované pracovné rameno

Technické údaje:

Dosah: horizontálne 6,5 m/vertikálne 7,5 m
Bočný posun: 1800 mm
Vlastnosti: určený na čistenie stien a stropov tunelov. Automatický detektor prekážok s ultrazvukovými snímačmi. Vysokotlakový čistiaci systém a systém dávkovania detergentu.
Opis: MFK 500-T je ideálnym náradím pre čistenie stien, stropov a osvetľovacích panelov v tuneloch a podjazdoch. Automatický detektor s ultrazvukovými snímačmi zaisťuje automatické prispôsobovanie kief podľa profilu povrchu.