FME 600

Čelne montované pracovné rameno

Technické údaje:

Dosah: do 7,2 m obojstranne
Bočný posun: 1300 mm
Vlastnosti: rovnomerné rozloženie hmotnosti v prepravnej polohe. Ľahké prekonávanie prekážok. Šírka náradia v prepravnej polohe je iba 2,10 m.
Opis: bočný posun FME 600 zabezpečuje ramenu väčšiu flexibilitu pri každej činnosti. Vďaka špeciálnej geometrii ramena sa ľahko dá pracovať so značným dosahom a možnosťou obchádzanie prekážok.