FME 500

Čelne montované pracovné rameno

Technické údaje:
Dosah: do 6,5 m obojstranne
Vlastnosti: prepravná poloha ponad kabínu vozidla. Nízka záťaž prednej nápravy v prepravnej polohe. Šírka náradia v prepravnej polohe je iba 1,50 m.
Opis: V prepravnej polohe je FME 500 uložené ponad kabínu. Toto usporiadanie zabezpečuje rozloženie hmotnosti na náprave vozidla.