WKB750

Odstraňovanie trávy, burin a nánosov

Pracovná šírka: 750 mm
Otáčky kefy : 300 ot/min
Hmotnosť: cca 170 kg