MKM700

Kombinácia pracovných ramien

Technické údaje:

Dosah: čelne montovaná kosačka 6,7 m (7,2 m)
svahová kosačka 3,00 m
Bočný posun: 850 mm
Vlastnosti: proporcionálne ovládanie s pomocou CAN-Bus. Automatické zloženie a rozloženie svahovej kosačky. Automatické ovládanie ramena so systémom Mähtronic.
Opis: optimálna geometria systému výsuvného ramena umožňuje kosačke MKM 700 vyhnúť sa malým prekážkam ako sú dopravné značky do výšky 2,9 m a umožňuje rýchle kosenie.